Správci vodních toků

  • a)    Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Vodní tok Židelná
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 13 – 01 – 045/0
ID toku:
10197449
Správce: Povodí Moravy, s. p.

Závod Střední Morava

Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Přímý výkon správy toku: Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín


Vodní tok Žeranovka
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 13 – 01 – 046/0
ID toku:
10186347
Správce: Povodí Moravy, s. p.

Závod Střední Morava

Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Přímý výkon správy toku: Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín


Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 13 – 01 – 045/0
ID toku:
10207233
Správce: Povodí Moravy, s. p.

Závod Střední Morava

Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Přímý výkon správy toku: Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín


Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 13 – 01 – 045/0
ID toku:
10188861
Správce: Povodí Moravy, s. p.

Závod Střední Morava

Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Přímý výkon správy toku: Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín


Vodní tok Ludslávka
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 13 – 01 – 149/0
ID toku:
10202894
Správce: Povodí Moravy, s. p.

Závod Střední Morava

Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Přímý výkon správy toku: Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín


Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 13 – 01 – 149/0
ID toku:
10204275
Správce: Povodí Moravy, s. p.

Závod Střední Morava

Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Přímý výkon správy toku: Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín


  • b)    Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 13 – 01 – 045/0
ID toku:
10191442
Správce: Lesy České republiky, s. p.,

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku: ST OP Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01