Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení obytných budov. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. V obci Žeranovice je při povodni ohrožováno zhruba 14 budov, 40 obyvatel, z toho 1 patří do rizikové skupiny (70+, invalidé). Seznam ohrožených objektů byl stanoven podle skutečného stavu při povodních dle zkušeností z minulých let. »

Tab. Potencionálně ohrožené objekty a předpokládané počty evakuovaných osob ve správním území obce Žeranovice - budovy s číslem popisným.

Některé údaje o členech povodňových komisí jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

 

Ohrožené objekty (agregované) » a ohrožující objekty » na území obce . Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 Ohrožené objekty

 Ohrožující objekty

 

 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Žeranovice.

Všechny povodňové plány jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Úřadu obce Žeranovice v kanceláři starosty obce.