Vzor odvolání SPA

Povodňová komise obce Žeranovice


Věc: Odvolání druhého a třetího stupně povodňové aktivity - stavu pohotovosti a stavu ohrožení ve správním obvodu obce Žeranovice a vodním toku __________ od říčního kilometru  __________ po říční kilometr __________

Povodňová komise obce Žeranovice odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity - stav pohotovosti a stav ohrožení na území obce Žeranovice na vodním toku __________ od říčního kilometru __________ do říčního kilometru __________dne___. ___. _____ v ___hodin ____ minut.

Zrušení stavu pohotovosti (stavu ohrožení) bude telefonicky oznámeno povodňové komisi ORP Frenštát pod Radhoštěm.

 

V Žeranovicích dne___. ___. _____ v ___hodin

 

___________________________________

Předseda povodňové komise obce Žeranovice