Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy. Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

  • technická příčina havárie díla
  • silné zemětřesení
  • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
  • válečný konflikt
  • teroristický útok

Rybníky většinou nemají dostatečně kapacitní výpusti a přelivy a lze předpokládat, že při větších povodních může docházet k přelití hrází. Pokud by došlo k přelití hrází, nebo se vlivem vyšších hladin zvýší průsaky hrázemi, hrozí destrukce hráze a přirozenou povodeň může zhoršit ještě "zvláštní povodeň". V případě soustav rybníků může porucha hráze v horní části povodí způsobit poruchy dalších hrází.

Ohrožení zvláštní povodní

Obec může ohrožovat destrukce hráze Ředického rybníku. V tom případě by povodňová vlna zasáhla okrajovou zástavbu v Horních Ředicích.

 

Vodní nádrže v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.