Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil (neveřejný)
Martin Korduliak

554 641 129

724 180 356

Olga Havlová

554 641 744

724 133 707

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil (neveřejný)
Aleš Dybalík
Radim Pastorek

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon            
Traktory, nakladač, JBC Alter-Agra, s.r.o. Jindřichov 541 RNDr. Martin Tichý
Traktory, nakladač, JBC S-Profit Agro, s.r.o. Jindřichov 88 p. Agel
Nákladní automobilová doprava, zemní práce Správa a údržba silnic Jindřichov Bc. Petr Bednařík
Stavební práce Josef Adamec Jindřichov 454 Josef Adamec
Elektroinstalační práce Tomáš Roženek Jindřichov 482 Tomáš Roženek
Vodoinstalace Roman Šrámek Jindřichov 123 Roman Šrámek
Mechanizace, traktory, LKT Lubomír Macek Jindřichov Lubomír Macek
CAS 32, kalová čerpadla, motorová pila, Nissan JSDH obce Požární zbrojnice 69 Martin Hanzelka

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Jindřichov

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon        Ubytovací kapacita
Zámek Jindřichov Ubytování, shromáždění Jindřichov 24 Starosta 80
Tělocvična ZŠ Ubytování Jindřichov 457 Ředitelka 25
Učebny ZŠ Ubytování Jindřichov 457 Ředitelka 100
Budova čp. 57 Ubytování Jindřichov 57 Starosta 20

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Školní jídelna Jindřichov Jindřichov 457 Hanslíková 604 911 172
Prodejna potravin Jindřichov 232 Doláková Pavlína 734 223 720
LAVOS-CZ, s.r.o. Jindřichov 497 Labajová 777 820 460
Hostinec u Pepana Jindřichov 92 Adamcová 605 581 601
Klubovna TJ na hřišti Jindřichov 455 Pastorek 604 214 390
Hostinec u Karla Jindřichov 23 Mrůzek 608 512 054

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontakt
Operační a informační středisko HZS MSK  Nemocniční 11, Moravská Ostrava

950 739 852

od@hzsmsk.cz