Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Jindřichov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101 / 49, 701 26 Ostrava

Přímý výkon správy toku:
Provoz Krnov závodu Opava 1
Albrechtická 22, 794 01 Krnov
Tel.: 554 616 220
Ing. Jaroslav Hlaváček, tel: 554 616 293, e-mail: jaroslav.hlavacek@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Jindřichov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku      
IDVT          
ČHP
Osoblaha (řkm 0,00 - 33,27) 10100113 2-04-02-001/003
Hraniční potok 10101213 2-04-02-026
Bezejmenný tok 10104427 2-04-02-025
Bezejmenný tok 10214382 2-04-02-026

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, Frýdek-Místek, 738 01
Ing. Miroslav Kahánek, tel: 956 951 210

Rajon - příslušný správce VT na území obce Jindřichov:
Rajon 102
Ing. Jiří Solnický, tel: 956 951 243, 724 525 189, e-mail: jiri.solnicky@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Jindřichov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
PP Svinného potoka 10208895 2-04-02-002
Svinný potok 10215451 2-04-02-002/003
LP LP Mušlova 10208996 2-04-02-004
LP Osoblahy 10210241 2-04-02-001
LP PP Svinného potoka 10210203 2-04-02-002
LP Osoblahy 10210129 2-04-02-001

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km.

Název vodního toku IDVT ČHP
HOZ 10214139 2-04-02-001