Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Jindřichov 58, 793 83
Tel.: 554 641 129. 724 180 356
E-mail: starosta@obecjindrichov.cz
Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
Tel: 554 697 111 
Fax: 554 610 418
E-mail:  epodatelna@mukrnov.cz


Odbor životního prostředí - Ing. Petr Suchý
Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1
Tel: 554 697 327

Vodní a odpadové hospodářství - Ing. Pavla Hájková
Tel: 554 697 325
E-mail: 
28. října 117, 702 18 Ostrava
Odbor životního prostředí a zemědělství - Ing. Jan Filgas
Tel.: 595 622 387
E-mail: jan.filgas@msk.cz

Oddělení vodního hospodářství - Ing. Bc. Lenka Heczková
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@msk.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra