Srážkoměry - Jindřichov

Biskupská kupa

Srážkoměrná stanice se nachází u státní hranice s Polskem pod vrcholem Biskupské kupy.