POVODŇOVÝ PLÁN obce Jindřichov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/09161/2019/922/45.14; ze dne 03. 06. 2019
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR0019357/2019; ze dne 18. 06. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Krnov, Odbor životního prostředí
Č. j.: KRNOZP-56578/2019 hajk; ze dne 24. 07. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 10. 2019
offline verze 09. 10. 2019
digitalizovaná verze 09. 10. 2019
databáze POVIS 09. 10. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i