Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Jindřichov

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Jindřichov a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Jindřichov je Osoblaha. Číslo hydrologického pořadí 2-04-02-001/2/3/4. Osoblaha pramení ve Zlatohorské vrchovině, délka toku činí 14,29 km, jeho nejvýznamnějším přítokem je Svinný potok, číslo hydrologického pořadí 2-04-02-002. Svinný potok pramení zhruba 4 km od hranic katastrálního území obce Jindřichov, jeho délka činí 6,75 km. Severní částí území protéká Hraniční potok s délkou 3,24 km. Vodní toky Osoblaha a Hraniční potok jsou ustanoveny ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Osoblaha

Místo profiluř. kmQa [m3/s]Q100 [m3/s]
Osoblaha 4,00 1,22 175,00

 

Vodní toky na území obce Jindřichov delší než 1 km


Základní údaje o vodních nádržích na území obce Jindřichov

Přehled vodních nádrží na území obce Jindřichov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Jindřichov se nachází celkem 7 vodních nádrží, z nichž 6 se nachází v severovýchodní části území na Hraničním potoce. Sedmá z nádrží se nachází na bezejmenném vodním toku, který je přítokem Osoblahy.