Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Janov je při povodni ohrožováno zhruba 50 budov, které trvale obývá zhruba 150 obyvatel. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Janov - agregované

janov_01.[1]

Ohrožené objekty na území obce Janov

Ohrožující objekty

V záplavovém území Končinského potoka se na území obce Janov nachází ČOV, která může být při povodni zdrojem ohrožení. »
Ohrožující objekty na území obce Janov
Kontaminovaná místa na území obce Janov

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Janov.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Janov u předsedy povodňové komise obce.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00150.0015
starting _require0.035410.0369
end _require0.000130.03703
starting _initRouter3.0E-50.03706
finishing _initRouter0.088110.12517
starting init0.009910.13508
finishing init0.066670.20175
starting postDispatch0.065970.26771
finishing postDispatch0.554120.82183
finish2.0E-50.82186