Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Janov 216, 569 55 Janov
Tel.: 461 369 206
E-mail: obec@janov-sy.cz
Bří Šťastných 597, 570 20 Litomyšl
Tel: 461 653 333
E-mail: mesto@litomysl.cz

Vodoprávní úřad
Ing. Jiří Randák
Tel: 461 653 420, 775 653 317
E-mail: jiri.randak@litomysl.cz
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 350
E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz

Vodní hospodářství
Ing. Jana Hroudová
Tel.: 466 026 512
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001520.00152
starting _require0.039850.04137
end _require0.000140.04151
starting _initRouter2.0E-50.04154
finishing _initRouter0.132510.17405
starting init0.011480.18553
finishing init0.137840.32337
starting postDispatch0.063660.38703
finishing postDispatch0.633421.02045
finish3.0E-51.02048