POVODŇOVÝ PLÁN obce Janov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/18/48226; ze dne 05. 12. 2018
Lesy ČR, s.p.
Č. j.: LCR953/006151/2018; ze dne 12. 12. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Litomyšl, Odbor životního prostředí
Č. j.: MěÚ litomyšl 001302/2019; ze dne 08. 01. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 01. 2019
offline verze 09. 01. 2019
digitalizovaná verze 09. 01. 2019
databáze POVIS 09. 01. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i