Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Kontakt
Luboš Jiskra Janov  216, 569 55  Janov 731 616 717
Milena Vomočilová Janov  216, 569 55  Janov

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Kontakt
Jaroslav Jirásek  SDH Janov, Janov 286
Ondřej Jireček  SDH Janov, Janov 286

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Adresa Telefon
OÚ, SDH Janov
  • čerpadla
  • elektrocentrála
  • traktory
  • JCB
  • osobní automobil
  • evakuační automobil
Janov 216, 569 55  Janov 461 639 206

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Janov

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Kulturní dům Na Rychtě Ubytování / stravování Janov 2, 569 55 Janov Luboš Jiskra 731 616 717 200 200
Komunitní dům pro seniory Ubytování Janov 6, 569 55 Janov OÚ Janov 461 639 206 150 --

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
 VHOS a.s., pobočka Litomyšl T. G. Masaryka 1009, 570 01 Litomyš Rada Jan Dis. +420 461 357 193