Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Janov 216, 569 55 Janov
Tel.: 461 369 206
E-mail: obec@janov-sy.cz
Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
Tel.: 461 653 333
E-mail: mesto@litomysl.cz
Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 026 111Fax: 466 611 220
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.