Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Janov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Tel.: 466 868 240
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Janov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
LP Končinského potoka
14000524 1-03-02-034

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Labe,Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Příslušný správce VT na území obce Janov:
Libor Hromádka
Tel.: 956 953 241, 724 523 998
E-mail: libor.hromadka@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Janov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Končinský potok
10100283 1-03-02-034
PP Končinského potoka
10172466 1-03-02-034
LP Končinského potoka 10172465 1-03-02-034
LP Zádolského potoka 10170803 1-02-02-047