Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Janov

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Janov a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Územím protéká významný pravostranný přítok Loučné, a to Končinský potok. V jižní části území pramení přítok Zádolského potoka, který odvádí vodu do Třebovky a následně Tiché Orlice.

Končinský potok pramení na západních svazích Kozlovského hřbetu v nadmořské výšce 488 m, východně od místní části Mendryka. Teče západním směrem, přes soustavu rybníků, za nimiž se stáčí na sever do obce Janov. Dále pokračuje severozápadním směrem, obtéká město Litomyšl a u Cerekvic nad Loučnou se zprava vlévá do řeky Loučné (298 m n. m.). Celková délka toku je 21,54 km a průměrný průtok při ústí 0,33 m3/s. Významnější přítoky Končinského potoka jsou pouze pravostranné, tekoucí ze svahů Kozlovského hřbetu. Jedná se o vodní tok Zlatý pásek a Vlčkovský potok.

Vodní toky na území obce Janov

Základní údaje o vodních nádržích na území obce Janov

Přehled vodních nádrží na území obce Janov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".

V zájmovém území se nachází soustava čtyř rybníku na Končinském potoce v místní části Mendryka. Jedná se o chovné rybníky o rozloze 0,4 – 1,4 ha. Rybníky spadají do evidence vodních děl IV. kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu.