Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


 

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Janov (Končinský potok)

 

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.002050.00205
starting _require0.046930.04898
end _require0.000120.0491
starting _initRouter2.0E-50.04912
finishing _initRouter0.106060.15518
starting init0.010960.16614
finishing init0.082070.24821
starting postDispatch0.064670.31288
finishing postDispatch0.621170.93404
finish2.0E-50.93406