Vzor odvolání SPA

Povodňová komise obce Jindřichovice pod Smrkem

 

Odvolání druhého / třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti / stavu ohrožení – ve správním obvodu obce Jindřichovice pod Smrkem na vodním toku ____________________________ v profilu ___________________________

Povodňová komise obce Jindřichovice pod Smrkem odvolává druhý / třetí stupeň povodňové aktivity - pohotovosti / stav ohrožení – na území obce Jindřichovice pod Smrkem na vodním toku_______________________v profilu ____________________dne ______. ______. ______ v ______:______ hodin.

 

V Jindřichovicích pod Smrkem dne _____._____._____ v _____:______ hod.

 

__________________________________

Předseda povodňové komise obce Jindřichovice pod Smrkem