Zabezpečení pracovních sil a věcných prostředků na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území

V případě krizových situací lze řešit zabezpečení sil, prostředků, materiálů a služeb v součinnosti s krajským operačním střediskem HZS Pardubického kraje.

V případě potřeby lze k provádění záchranných a zabezpečovacích prací využít jak technické prostředky města, tak i prostředky místních podnikatelských subjektů.

Právnické a fyzické osoby jsou povinny odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku velkých vod, umožnit vstup na své pozemky a do objektů k provádění zabezpečovacích a záchranných prací, strpět odstranění staveb nebo jejich částí nebo porostu, poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky a zúčastnit se podle svých možností těchto prací.

Kontakty na subjekty poskytující technické a materiální prostředky se nacházejí v Příloze Důležité kontakty část Dostupné záchranné a zabezpečovací technické a materiální prostředky

Zabezpečovací a záchranné práce, které by nebylo možno zvládnout svépomocí v rámci města, by byly vyžádány u specializovaných firem a s pomocí povodňové komise ORP Králíky.

Náhradní zdroj pitné vody: dovoz balené vody nebo cisteren prostřednictvím firmy VaK Jablonné nad Orlicí, a. s.
Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Novák, 465 642 019.

Náhradní zdroj potravin: prostřednictvím společnosti Penny Market, s. r. o., prodejna Králíky a Konzumu - obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, prodejna Králíky.
Kontaktní osoba Konzumu: paní Jánská. 
Další kontakty viz Plán spojení na důležité organizace