Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil
Ladislav Bařina 581 767 502

602 514 401

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Zdeněk Černocký

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon (neveřejný)
Cisterna, kalová čerpadla, přepravní dodávka, motorová pila Obec Měrovice nad Hanou - kont. osoba Zdeněk Černocký Měrovice nad Hanou 160, 752 01 Kojetín
Čelní nakladač, traktor, vlek Milan Šebesta Měrovice nad Hanou 156, 752 01 Kojetín

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Měrovice nad Hanou

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Základní škola Ubytování Měrovice nad Hanou 21, 752 01 Kojetín Mgr. Dita Červenková 30 --
Hasičská zbrojnice Ubytování Měrovice nad Hanou 155, 752 01 Kojetín Zdeněk Černocký 20 --
TJ Haná Měrovice - klubovna Ubytování Měrovice nad Hanou 241, 752 01 Kojetín Pavel Fabišík 40 --
Hostinec Stravování Měrovice nad Hanou 94, 752 01 Kojetín Zdeněk Zatloukal -- 50
OÚ Měrovice nad Hanou Místo shromažďování č.p. 131, 752 01 Měrovice nad Hanou Ladislav Bařina 581 767 502 (veřejný) -- --

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
obchod Domino Měrovice nad Hanou č. 112, 752 01 Kojetín Libor Hrdý 777 783 745

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
VaK Přerov

Šířava 482/21, 750 02 Přerov

581 299 158