Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Měrovice nad Hanou 131, 752 01 Kojetín
Tel.: 581 767 502, 602 514 401 (starosta)
E-mail: obec@merovice.cz
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov
Tel.: 581 268 111, 950 781 018, 581 268 535 (tajemník PK)
E-mail: povodnova.komise@prerov.eu

sídlo komise: Šířava 25, 750 11 Přerov
Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 111, 585 508 829 (tajemník PK)
E-mail: posta@olkraj.cz

Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha
Tel.:
+420 267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.