POVODŇOVÝ PLÁN obce Měrovice nad Hanou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM069062/2017-419/Ze; ze dne 06. 12. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Přerov, Oddělení ochrany a krizového řízení
Č. j.: MMPr/166791/2017/KRIZ/Hu; ze dne 03. 01. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 23. 01. 2018
offline verze 23. 01. 2018
digitalizovaná verze 23. 01. 2018
databáze POVIS 23. 01. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i