Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Měrovice nad Hanou 131, 752 01 Kojetín
Tel.: 581 767 502, 602 514 401 (starosta), 721 735 558
E-mail: obec@merovice.cz
Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 2
Tel.: 581 268 111

E-mail: posta@prerov.eu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Vedoucí odboru - RNDr. Pavel Juliš
Tel.: 581 268 232, 602 788 236
E-mail: pavel.julis@prerov.eu

Oddělení vodního hospodářství a zemědělství
Vedoucí oddělení - Ing. Ivana Hřibová
Tel.: 581 268 534, 606 022 973
E-mail: ivana.hribova@prerov.eu
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Josef Veselský
Tel.: 585 508 402
E-mail: j.veselsky@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Vladimíra Kresáč Kubišová
Tel.: 585 508 630
E-mail: v.kubisova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra