Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Měrovice nad Hanou

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Měrovice nad Hanou a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní tok Haná vzniká soutokem Velké a Malé Hané v Dědicích u Vyškova ve výšce 260 m n. m. Plocha povodí je 608 km2, délka toku je 57,1 km, do Moravy ústí v Bězměrově u Kroměříže. Protéká Vyškov, Ivanovice na Hané, Němčice nad Hanou, Vrchoslavice, Měrovice nad Hanou. V Měrovicích protéká nezastavěnou oblastí katastrálního území. V případě velkého množství vody v korytě ohrožuje jižní část obce.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Haná

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Vyškov (Haná) 32,4 0,333 7,5 -- 16,5 21 -- 34 40

Tvorovický potok pramení ve středu obce Tvorovice v nadmořské výšce 230 m a měří asi 7,5 km. Na tomto vodním toku je v obci Tvorovice vybudován Tvorovický rybník o rozloze 1,25 ha vodní plochy, dále teče potok po polnostech na katastrálním území Tvorovice a Měrovice nad Hanou. Na katastrálním území obce Měrovice nad Hanou je vybudována soustava dvou průtočných rybníků. Tvorovický potok přitéká do intravilánu obce u železniční zastávky, obtéká Měrovice kolem fotbalového hřiště, u zahrádkářské kolonie ústí do Tvorovického potoka místními nazývaný Měrovický potok (IDVT 10186471) a vodní tok pokračuje zahrádkářskou kolonií kolem objektu čističky odpadních vod mimo intravilán obce. Do řeky Hané ústí v nadmořské výšce 200 m.

Hraniční potok neprotéká intravilánem obce a není pro obec výrazným rizikem, vtéká do řeky Haná.

Vodní toky na území obce Měrovice nad Hanou

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Měrovice nad Hanou

Přehled vodních děl na území obce Měrovice nad Hanou naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Měrovice nad Hanou se nachází v severní části dva průtočné rybníky, které spravuje Povodí Moravy, s. p. Dalším z potenciálních ohrožení je zvláštní povodeň způsobená na vodním díle Opatovice, které se nachází výše na toku řeky Hané.