Srážkoměry - Měrovice nad Hanou

Ivanovice na Hané

Srážkoměrná stanice se nachází v nadmořské výšce 245 m n. m. a spadá do povodí III. řádu  - Haná a Morava v úseku od Hané po Dřevnici. Provozovatelem stanice je ČHMÚ.

Měrovice nad Hanou

Srážkoměrná stanice se nachází v zemědělském areálu, parcelní číslo 720/102, k.ú. Měrovice nad Hanou. Provozovatelem stanice je obec Měrovice nad Hanou.

Věžky

Srážkoměrná stanice je umístěná na oploceném pozemku společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Jedná se o srážkoměr se záchytnou plochou 200 cm2 určený pro měření tekutých srážek využívající mechanismu "děleného překlápěcího člunku". Je pod správou obce.