Srážkoměry - Měrovice nad Hanou

Ivanovice na Hané

Srážkoměrná stanice se nachází na ulici Husova v areálu u č. p. 45, v nadmořské výšce 245 m a spadá do povodí III. řádu - Haná a Morava v úseku od Hané po Dřevnici. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

Měrovice nad Hanou

Srážkoměrná stanice se nachází v severní části intravilánu obce v zemědělském areálu u hráze rybníka. Provozovatelem srážkoměru je obec Měrovice nad Hanou.

Věžky

Srážkoměrná stanice ve správě obce Věžky je umístěná na oploceném pozemku společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. Jedná se o srážkoměr se záchytnou plochou 200 cm2 určený pro měření tekutých srážek, který využívá mechanismu "děleného překlápěcího člunku".