Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Měrovice nad Hanou a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Tel.: 585 711 217
E-mail: sekretariatZHM@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
Vedoucí provozu: Veronika Mazánová, DiS.
Tel.: 581 200 491-3
E-mail: provozprerov@pmo.cz

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky, které spadají pod Správu vodních toků Povodí Moravy, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Haná 10100123 4-12-02-060/058
Tvorovický potok 10189292 4-12-02-061
Hraniční potok 10203814 4-12-02-058
Hlavnice 10194429 4-12-02-059
Bezejmenný tok 10196481 4-12-02-058
Bezejmenný tok 10186471 4-12-02-061
Bezejmenný tok 10193837 4-12-02-061

 

  • Vodní toky, u nichž se správa neurčuje

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky bez určeného správce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10191905 4-12-02-061
Bezejmenný tok 10191339 4-12-02-061