Způsob zajištění aktualizace

Předseda, místopředseda a členové povodňové komise jsou při změně svých kontaktních údajů povinni nahlásit jejich změnu předsedovi povodňové komise, který zajistí jejich aktualizaci.

Ostatní skutečnosti, které mají vliv na ochranu před povodněmi, jako např. změny v ohrožených objektech, se zapracovávají do povodňového plánu průběžně, nejméně však 1x ročně.