Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci městyse) Adresa Telefon Mobil (neveřejný)
Mgr. Lucie Potůčková Starostka 603 538 821/
499 873 139
 
Pavel Mak Referent (stavební technik) 493 034 605
Martin Vích Místostarosta, velitel JSDH 733 184 464
Jiří Šotola Technický pracovník -
kompostárna
731 173 368  
Robert Feješ Technický pracovník/městys 739 006 930  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci
městyse nebo JSDH)
Adresa Telefon Mobil (neveřejný)
Pavel Mak Referent (stavební technik) 493 034 605
Jiří Šotola Technický pracovník -
kompostárna
731 173 368
Martin Vích Místostarosta, velitel JSDH 733 184 464
Jakub Zálabský Člen JSDH 774 911 000  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky a počet Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon Mobil 
(neveřejný)
Nářadí dle potřeby,
traktor, nakladač
Městys Mladé Buky Pavel Mak 493 034 605
Protipovodňové vaky GRUND a. s. Mladé Buky Ing. Jiří Grund 499 873 300,
499 873 400
 
Pytle, čerpadla,
CAS 20,
přepravní dodávka,
motorové pily, centrála
JSDH Mladé Buky Hasičská zbrojnice,
Mladé Buky 452,
Mladé Buky
Martin Vích 733 184 464
Písek,
technika
Firma Oldřich Slanina Mladé Buky 383,
Mladé Buky
Firma Oldřich Slanina 603 495 352,
603 495 348,
499 873 437-8
 
Písek Prodoma s.r.o. Mladé Buky   499 873 437  
Zemní stroje BAK a.s. Kalná Voda Kalná Voda,
Mladé Buky
  499 873 240-1  

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území městyse Mladé Buky

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Mateřská škola
Mladé Buky
Mladé Buky 160,
Mladé Buky
Mgr. Pavel Petržela 70 70

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
COOP Mladé Buky Mladé Buky 156, Mladé Buky Iveta Sucháňová 499 773 022,
724 361 298

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VaK Trutnov, a.s. nábřeží Václava Havla 19, Trutnov 541 01 vodovody Trutnov - 
Josef Valkoun
499 848 542,
737 219 915
JSDH Mladé Buky Hasičská zbrojnice, Mladé Buky 452, Mladé Buky Martin Vích

604 412 367