Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území městyse Mladé Buky

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Mladé Buky a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území městyse Mladé Buky je vodní tok Úpa. Číslo hydrologického pořadí 1-01-02-017. Úpa pramení v Krkonoších ve výšce 1432 m n. m., 2 km západně od Sněžky, na Bílé louce severně od Studniční hory. Nedaleko od svého prameniště spadá vodní tok do Úpské jámy o téměř 400 m. V této části protéká Horním a Dolním úpským vodopádem. Potom míří k jihu Obřím dolem a Bukovým údolím do známého zimního střediska Pece pod Sněžkou. V Peci se obrací k východu až jihovýchodu ke středisku Velká Úpa. Za Velkou Úpou se obrací k jihovýchodu, pod Hrádkem se dostává do Temného Dolu a následně do Horního Maršova a otáčí se k jihu směrem k Dolnímu Maršovu a městu Svoboda nad Úpou. Pod Svobodou opouští Úpa geomorfologický celek Krkonoše a dostává se do Krkonošského podhůří, konkrétně do Mladobucké vrchoviny. Plocha povodí činí 513,1 km2 s délkou toku 78,2 km. Úpa je ustanovena ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Základní hydrologické charakteristiky vodní toku Úpa

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. A Horní Maršov, Úpa 64,00 2,58 26,7 -- 63,6 84,0 -- 141,0 171,0


Kalná (Sejfský potok)
 (číslo hydrologického pořadí 1-01-02-018) pramení v Dvorském lese na katastrálním území města Žacléř ve výšce cca 950 m n. m. Následně vodní tok teče jižním směrem přes Antonínovo údolí. Ústí zleva do Úpy. Celková délka vodního toku činí 8,14 km.

 

Podélný profil vodní toku Kalná (Sejfský potok)

Luční potok (číslo hydrologického pořadí 1-01-01-029) je přírodní památka a zároveň evropsky významná lokalita nacházející se mezi městysem Mladé Buky a obcí Rudník. Vodní tok ústí zleva do Čisté. Celková délka vodního toku činí 9,49 km.

 

Podélný profil vodního toku Luční potok

Vodní toky na území městyse Mladé Buky


Základní údaje o vodních nádržích na území městyse Mladé Buky

Přehled vodních nádrží na území městyse Mladé Buky naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území městyse Mladé Buky se nenachází žádné vodní nádrže, které by mohly obec ochránit před povodněmi nebo naopak způsobit či zhoršit povodňovou situaci.