Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise městyse Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Trutnov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v městysu, povodňová komise městyse Mladé Buky.

Osoby na území městyse Mladé Buky budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek městyse.

Při rozvodnění řeky Úpy může dojít k zaplavení a uzavření silnice od zastávky SPŠ a SOU do Trutnova. Objízdná trasa směrem na Trutnov povede po silnici I/14. »
Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení některých vedlejších silnic v Mladých Bukách - Hertvíkovicích, které mohou být krátkodobě neprůjezdné.
Dopravní omezení na území městyse Mladé Buky
Objízdné trasy na území městyse Mladé Buky

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.