Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Mladé Buky 186, 542 23 Mladé Buky
Tel.: 499 873 110, 603 538 824
E-mail: podatelna@mestysmladebuky.cz
Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16
Tel: 499 803 111
Fax: 499 803 103
E-mail: epodatelna@trutnov.cz

Vodoprávní úřad - Ing. Monika Brázdová
Tel: 499 803 255, 733 659 102
E-mail: brazdova@trutnov.cz
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 817 190
E-mail: mkrejzlik@kr-kralovehradecky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra