Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi městyse zřizuje rada městyse k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Úřad městyse, Mladé Buky 186, 542 23 Mladé Buky
Tel.: 603 538 821
E-mail: starosta@mladebuky.cz
Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
Tel: 499 803 111
E-mail: povoden@trutnov.cz
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 817 111
E-mail: podatelna@kr-kralovehradecky.cz

V době povodně:
E-mail: povodnova_sluzba@kr-kralovehradecky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.