Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Mladé Buky a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území. Grafické vyznačení těchto toků a jejich správcovství je vedeno v Centrální evidenci vodních toků (CEVT)

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Dvůr Králové nad Labem, Roosveltova 2855, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel.: 499 320 209
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území městyse Mladé Buky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Úpa 10100036 1-01-02-017
Luční potok 10101116 1-01-01-029
Bezejmenný tok (pravostranný přítok Lučního potoka) 10166533 1-01-01-029
Bezejmenný tok (pravostranný přítok Úpy) 14000842 1-01-02-017

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, 500 08
Ing. Tomáš Sajdl, tel.: 956 953 111, e-mail: ost53@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území městyse Mladé Buky:
Rajon 304 - Správa toků
Petr Jíra, tel.: 606 081 094, e-mail: petr.jira@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území městyse Mladé Buky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Žabí potok 10166537 1-01-01-029
Kalná (Sejfský potok) 10185350 1-01-02-018

 

  • Vodní toky spadající pod Správu Krkonošského národního parku
Správce:
Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
Tel.: 499 456 111
Fax: 499 422 095
E-mail: info@krnap.cz

Územní pracoviště Horní Maršov
Horní Maršov 111, 542 26 Horní Maršov
Ing. Pavel Kout
Tel: 499 874 110, 603 226 856
E-mail: pkout@krnap.cz

Územní pracoviště Černý důl
Horní Maršov 111, 542 26 Horní Maršov
Ing. Libor Menoušek
Tel: 499 440 422, 737 270 555
E-mail: lmenousek@krnap.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Krkonošského národního parku spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území městyse Mladé Buky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně). Správcovství je určeno ke dni 31. 5. 1994.

Název vodního toku IDVT Délka [km] ČHP
Zlatý potok 10185351 6,6 1-01-02-020
Kalná (Sejfský potok) 10185350 4,5 1-01-02-018
PP Úpy 10167276 1,8 1-01-02-017-1
Bezejmenný tok (levostranný přítok Kalné) 10167285 1,5 1-01-02-018
LP pod Bystřicí 10167295 1,1 1-01-02-020-4
PP Zlatého potoka 10167288 1,0 1-01-02-020-1
PP Sklenařice 10167290 0,7 1-01-02-020-2
LP č. 1 10167277 0,6 1-01-02-017-3
PP č. 1 10167278 0,5 1-01-02-017-2

 

  • Vodní toky, které nemají určeného správce
Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok (LP Úpy) 10167281 1-01-02-017
Bezejmenný tok (náhon) 10167280 1-01-02-017
Bezejmenný tok (PP PP Lučního potoka) 10166534 1-01-01-029