Orientační vyhlašování SPA podle dešťových srážek

Vyhlašování na malých povodích bez hlásných profilů je možné na  základě orientačního měření srážek a nasycenosti povodí. Týká se to zejména povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech s krátkou dobou koncentrace povodně, kdy čas uplynulý mezi příčinnými srážkami a průtokovou odezvou je několik desítek minut nebo 1 až 2 hodiny - odpovídá velmi dobře poměrům ve správním obvodě obce Ostrožská Nová Ves.

Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze pro dešťové srážky v letním a podzimním období. Důležitou roli hrají charakteristiky povodí, tj. jeho velikost, tvar, nadmořská výška, sklonitost, druh a propustnost půd, vývoj říční sítě a jeho okamžitý stav, zejména vegetační pokryv a nasycenost povodí. Tu ovlivňují jednak předcházející srážky a způsob jejich odvedení, ale i teplota vzduchu ovlivňující v letních měsících značnou měrou výpar. Důležité také je, jak velká část povodí byla srážkami zasažena, případně, jestli srážky postupovaly po proudu nebo proti proudu hlavního recipientu. Na velikosti kulminačního průtoku se značnou měrou podílí také intenzita srážky.

Nasycenost povodí:

  • povodí nenasycené - v posledních 10 dnech nebyly velké srážky (orientačně ne více než 5 mm za den)
  • povodí nasycené - větší srážky v posledním období (např. 50 mm a více srážek za posledních 10 dní)

Vyhlašování SPA podle dešťových srážek

Limitní srážka na povodí v mm za 24 hodin
Povodí Nenasycené povodí Nasycené povodí
Stupeň povodňové aktivity I. SPA II. SPA I. SPA II. SPA
Nižší a střední oblasti 35 40 25 30
Vyšší oblasti (nad 600 m n. m.) 60 70 40 50

Na území obce Ostrožská Nová Ves se nenachází  srážkoměrná stanice. Automatická srážkoměrná stanice platná pro obec Ostrožská Nová Ves je umístěna v obci Boršice u Blatnice. Informace o srážkách lze sledovat v digitální verzi povodňového plánu obce v sekci Srážkoměry.

Další údaje o srážkách lze zjistit z webových stránek ČHMÚ, zejména radarový odhad srážek kombinovaný s pozemními měřeními (http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_act_rain.php).


Srážkoměrné stanice relevantní pro území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000780.00078
starting _require0.035880.03666
end _require0.000150.03681
starting _initRouter3.0E-50.03684
finishing _initRouter0.086890.12373
starting init0.009550.13328
finishing init0.062680.19596
starting postDispatch0.05910.25505
finishing postDispatch0.326680.58173
finish2.0E-50.58176