Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území SO ORP Frýdlant

Přehled vodních toků a jejich správců na území ORP Frýdlant a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 Vodní toky na území ORP Frýdlant

Vodní toky na území ORP Frýdlant

Nejvýznamnějším vodním tokem na území SO ORP Frýdlant je Smědá, spadající do povodí řeky Odry. Odvodňuje plochu o rozloze 251,33 km2. Do jejího povodí spadá severní část Jizerských hor a téměř celý Frýdlantský výběžek. Délka toku činí zhruba 47,77 km. Pramení jako Bílá Smědá v rašeliništích mezi Smědavskou horou (1 084 m n. m.) a Jizerou (1 122 m n. m.) v Jizerských horách v nadmořské výšce 894,4 m n. m., odtud pak směřuje zhruba k severozápadu a od města Frýdlant k severu až k hranicím. Kromě Frýdlantu protéká ještě městy Hejnice a Raspenava a dále ještě např. obcemi Bílý Potok, Višňová či Černousy.  Do Lužické Nisy se vlévá cca 5 km za hranicemi v nadmořské výšce 185 m n. m. Prvních 20 km délky má koryto Smědé vysoký sklon typický pro toky proudící v horských oblastech, přibližně u měst Hejnice a Raspenava se sklon rychle snižuje a získává podobu typickou pro toky rovinné. Mezi nejvýznamnější přítoky patří toky Řasnice, Lomnice a Bulovský p. V povodí se nachází 157 vodních ploch s celkovou rozlohou 48,05 ha. Největší z nich jsou dubový rybník (8,48 ha) a Šolcův rybník (5,73 ha) (převzato z: www.dibavod.cz).

Jižní část zájmového území je odvodňována menšími vodními toky spadajícími do povodí řeky Labe, např. Jeřice, Včelí p. či Albrechtický p.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Smědá (data převzata z evidenčních listů)

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Bílý Potok (Smědá) 40,0 0,94 20,8 54,4 74,0 132,0 162,0
Hlásný profil kat. A Frýdlant (Smědá) 24,7 3,18 48,5 124,0 167,0 292,0 357,0
Hlásný profil kat. A Předlánce (Smědá) 10,6 4,27 65,7 168,0 227,0 398,0 488,0

 

Základní údaje o vodních dílech na území SO ORP Frýdlant

Přehled vodních děl na území SO ORP Frýdlant naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území SO ORP Frýdlant se vyskytuje řada malých vodních nádrží. Největším vodní nádrží je Dubový rybník (8,48 ha), který se nachází na území obce Višňová a provozovatelem je AOPK ČR ». Druhou největší nádrží je Šolcův rybník nacházející se na území obce Raspenava a provozovatelem jsou Lesy České republiky, s.p. ».