Hladinoměry - Frýdlant

Bílý Potok (Smědá)

Hlásný profil kategorie A pod správou ČHMÚ  je umístěný na pravém břehu vodního toku u jezu před mostní konstrukcí na ulici P. Bezruče v obci Bílý Potok poblíž č. p. 25.

Bulovka-Arnoltice (Bulovský potok)
Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Bulovský potok v obci Bulovka, části Arnoltice, pod č.p. 231. Provozovatelem tohoto hlásného profilu kategorie C je obec Bulovka.
Bulovka (Bulovský potok)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Bulovský potok v obci Bulovka, nad č.p. 213. Provozovatelem stanice kategorie C je obec Bulovka.

Černousy-1 (Smědá)
Hlásný profil kategorie C s dálkovým přenosem dat se nachází na železničním mostě přes Smědou v obci Černousy. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Černousy. Informace o vývoji povodňové situace dále předává povodňovým orgánům obce Višňová a ORP Frýdlant. Provozovatelem stanice je obec Černousy.
Černousy-2 (Smědá)
Hlásný profil kategorie C s dálkovým přenosem dat se nachází na silničním mostě přes Smědou v obci Černousy nedaleko křižovatky na Boleslav. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Černousy. Informace o vývoji povodňové situace dále předává povodňovým orgánům obce Višňová a ORP Frýdlant. Provozovatelem stanice je obec Černousy.
Dětřichov (Oleška)
Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na silničním mostě páteřní komunikace I/13 přes Olešku v obci Dětřichov. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Dětřichov. Informace o vývoji povodňové situace předává povodňovým orgánům obce Heřmanice a ORP Frýdlant. Provozovatelem stanice je obec Dětřichov.
Dětřichov 2 (Oleška)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na levém břehu vodního toku Oleška v jihozápadní části obce Dětřichov. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Dětřichov. Informace o vývoji povodňové situace předává povodňovým orgánům obce Heřmanice a ORP Frýdlant. Provozovatelem stanice je obec Dětřichov.

Dolní Řasnice (Řasnice)

Hladinoměr se nachází pod názvem M2 Most u Rajchrtů, u č. p. 128. Vývoj stavu hladiny na vodočetné lati sleduje povodňový orgán obce Dolní Řasnice. Stupně povodňové aktivity jsou sledovány na vodočetné lati, kde jsou vyznačeny římskými číslicemi. Povodňový orgán obce Dolní Řasnice dále informace o dosažení jakékoliv hodnoty SPA obce ležící níže na toku a to Krásný Les a případně město Frýdlant. Provozovatelem hladinoměru je obec Dolní Řasnice.

Frýdlant - Fügnerova (Řasnice)

Hlásný profil kategorie B je umístěn na ulici Fügnerova na mostní konstrukci přes Řasnici v ř. km 1.90. Hladinoměr provozuje ČHMÚ Ústí nad Labem.

Frýdlant (Smědá)

Hlásný profil kategorie A se nachází na lávce pro pěší v centru města na pravém břehu toku Smědá. Provozovatelem je ČHMÚ v Ústí nad Labem.

Habartice (Kočičí potok)
Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na Kočičím potoce v Habarticích u č. p. 144. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Habartice. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňovým orgánům města Zawidów v Polské republice a obce s rozšířenou působností Frýdlant. Provozovatelem stanice je obec Habartice.
Hejnice Ferdinandov (Sloupský potok)
Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Sloupský potok (Bílý Štolpich) u č. p. 67 ve městě Hejnice, části Ferdinandov. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Hejnice. Informace o vývoji povodňové situace dále předává povodňovým orgánům měst Raspenava, Frýdlant a ORP Frýdlant. Provozovatelem stanice je město Hejnice.
Hejnice (Smědá)
Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Smědou u č. p. 5 ve městě Hejnice. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Hejnice. Informace o vývoji povodňové situace dále předává povodňovým orgánům měst Raspenava, Frýdlant a ORP Frýdlant. Provozovatelem je město Hejnice.
Horní Řasnice (Řasnice)
Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na konzoli na mostu přes tok Řasnice v obci Horní Řasnice. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu kategorie C sleduje povodňový orgán obce Horní Řasnice a Dolní Řasnice. Informace o vývoji povodňové situace dále předává povodňovým orgánům obcí Dolní Řasnice a Krásný Les a ORP Frýdlant. Provozovatelem stanice je obec Horní Řasnice.
Jindřichovice pod Smrkem (Jindřichovický potok)
Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Jindřichovický potok v obci Jindřichovice pod Smrkem, nad č.p. 212. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu kategorie C sleduje povodňový orgán obce Jindřichovice pod Smrkem. Provozovatelem stanice je obec Jindřichovice pod Smrkem.

 

Krásný Les (Řasnice)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Řasnici nad ZŠ v obci Krásný Les. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Krásný Les. Informace o vývoji povodňové situace dále předává povodňovému orgánu ORP Frýdlant. Provozovatelem stanice je obec Krásný Les.

Kunratice (Kunratický potok)
Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat ve správě obce Kunratice se nachází na mostku přes Kunratický potok u č. p. 83. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Kunratice. Informace o vývoji povodňové situace dále předává povodňovým orgánům obcí Višňová a Černousy a ORP Frýdlant.
Lázně Libverda (Libverdský potok)
Automatické hladinoměrné čidlo (kat. C) s dálkovým přenosem dat se nachází u zatrubnění Libverdského potoka naproti obecnímu úřadu obce Lázně Libverda. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Lázně Libverda. Informace o vývoji povodňové situace dále předává povodňovým orgánům měst Hejnice, Raspenava a ORP Frýdlant. Provozovatelem stanice je obec Lázně Libverda.
Nové Město pod Smrkem (Lomnice)
Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Lomnici u č.p. 355 ve městě Nové Město pod Smrkem. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Nové Město pod Smrkem. Provozovatelem stanice je město Nové Město pod Smrkem.
Pertoltice (Pertoltický p.)
Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat ve správě obce Pertoltice se nachází na mostku přes Pertoltický potok u č. p. 53. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Pertoltice. Informace o vývoji povodňové situace dále předává povodňovým orgánům obcí Višňová a Černousy a ORP Frýdlant.
Předlánce (Smědá)

Hlásný profil kat. A se nachází na silničním mostu na pravém břehu vodního toku Smědá. Provozovatelem je ČHMÚ Ústí nad Labem

Raspenava (Smědá)
Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází před č. p. 23 u vtoku potůčku z luk do řeky Smědé ve městě Raspenava. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Raspenava. Informace o vývoji povodňové situace dále předává povodňovým orgánům obcí Višňová a Černousy a ORP Frýdlant. Provozovatelem stanice je město Raspenava.
Višňová (Smědá)
Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na silničním mostě přes Smědou v obci Višňová, části Víska (nad č.p. 30). Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Višňová. Informace o vývoji povodňové situace dále předává povodňovým orgánům obce Černousy a ORP Frýdlant. Provozovatelem stanice je obec Višňová.