Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců v SO ORP Frýdlant a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou
Ředitel závodu: Ing. Bohumil Pleskač, tel. 483 366 301

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Liberec, Blahoslavova 505, 460 01 Liberec
Vedoucí provozního střediska: Ing. Pavel Šenk, tel. 606 643 425, 485 107 279
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky v SO ORP Frýdlant, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP                                                            Protéká obcemi
Jizera 10100009 1-05-01-001 Bílý Potok, Lázně Libverda
Smědá 10100084 2-04-10-001, 2-04-10-003, 2-04-10-005, 2-04-10-007, 2-04-10-011, 2-04-10-013, 2-04-10-015, 2-04-10-019/1, 2-04-10-019/2, 2-04-10-021, 2-04-10-023, 2-04-10-029, 2-04-10-030/2 Bílý Potok, Černousy, Frýdlant, Hejnice, Kunratice, Raspenava, Višňová
Řasnice 10100456 2-04-10-020/2, 2-04-10-020/1, 2-04-10-021 Dolní Řasnice, Frýdlant, Horní Řasnice, Krásný Les
Lomnice 10100465 2-04-10-018, 2-04-10-016 Krásný Les, Nové Město pod Smrkem, Raspenava
Bulovský potok 10185654 2-04-10-024, 2-04-10-026/1, 2-04-10-026/3, 2-04-10-028 Bulovka, Pertoltice, Višňová
Jindřichovický potok 10100778 2-04-10-004 Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem
Oleška 10100765 2-04-10-002, 2-04-09-005 Dětřichov, Frýdlant, Heřmanice, Raspenava
Kočičí potok 10100627 2-04-10-032 Bulovka, Habartice, Pertoltice
Pertoltický potok 10185206 2-04-10-027, 2-04-10-032 Pertoltice, Višňová
Saňský potok 10102986 2-04-10-029 Černousy, Višňová
Pekelský potok 10103573 2-04-10-012 Lázně Libverda, Raspenava
Libverdský potok 10103877 2-04-10-006 Hejnice, Lázně Libverda, Raspenava
Albrechtický potok 10103543 2-04-07-029 Frýdlant
Boreček (Andělský potok) 10103869 2-04-10-030/1 Černousy, Višňová
Srbská 10104079 2-04-06-004 Horní Řasnice
Srbský potok (Hraniční potok) 10105475 2-04-06-004 Horní Řasnice
Bílý potok 10185174 2-04-10-026/2 Bulovka, Frýdlant
Višňovský potok 10103430 2-04-10-022 Višňová
Větrovský potok 10106895 2-04-10-019/2 Frýdlant
bezejmenný tok 10185050 2-04-10-020/1 Dolní Řasnice, Nové Město pod Smrkem
Červená voda (Oldřišský potok) 10104473 2-04-10-036 Bulovka
Panenský potok 10185209 2-04-10-027 Bulovka, Pertoltice
Krčelecký potok 10185136 2-04-10-021 Višňová
bezejmenný tok 10184480 2-04-09-002 Dětřichov
bezejmenný tok 10183419 2-04-06-004 Horní Řasnice
bezejmenný tok 10185027 2-04-10-020/1 Dolní Řasnice, Horní Řasnice
Černouský potok 10117832 2-04-10-029 Černousy

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Ing. Tomáš Sajdl, tel.: 724 523 953, e-mail: tomas.sajdl@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území ORP Frýdlant
Rajon 302 - Správa toků, detašované pracoviště Hradec Králové
Ing. Ondřej Černohouz, tel.: 725 627 764, 956 953 292, e-mail: ondrej.cernohouz@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Frýdlant, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP                                                            Protéká obcemi
Arnoltický potok 10185156 2-04-10-025 Bulovka, Dolní Řasnice, Krásný Les
Černý Potok 10184739 2-04-10-004 Bílý Potok, Hejnice
Hájený potok 10185652 2-04-10-002 Bílý Potok, Lázně Libverda
Sloupský potok 10184811 2-04-10-008 Hejnice, Raspenava
Malý sloupský p. (B. Štolpich) 10184826 2-04-10-009 Hejnice, Raspenava
Ztracený potok 10185653 2-04-10-017 Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem
Holubí potok 10184891 2-04-10-014 Raspenava
Bílý Potok 10184723 2-04-10-003 Bílý Potok, Hejnice
Ludvíkovský potok 10184959 2-04-10-018 Nové Město pod Smrkem
Heřmanický potok 10184536 2-04-09-003 Dětřichov, Heřmanice
Velká rybí voda 10184713 2-04-10-003 Bílý Potok, Lázně Libverda
Přítok Jindřichovického p. rovnoběžně se silnicí 10183390 2-04-06-004 Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem
Novoměstský potok 10184937 2-04-10-016 Nové Město pod Smrkem
bezejmenný tok 10184789 2-04-10-005 Hejnice, Lázně Libverda
Přítok Smědé z Ořešníku 10184785 2-04-10-005 Bílý Potok, Hejnice
bezejmenný tok 10183395 2-04-06-004 Jindřichovice pod Smrkem
bezejmenný tok 10185280 2-04-10-029 Černousy, Višňová