POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Frýdlant

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/14/33175; ze dne 01. 12. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Libereckého kraje
Č. j.: KULK 47164/2015; ze dne 22. 06. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 03. 2020
offline verze 31. 03. 2020
digitalizovaná verze 31. 03. 2020
databáze POVIS 31. 03. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i