Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde k zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise příslušné obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí o tom povodňovou komise ORP Frýdlant. Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě Povodňová komise příslušné obce. Osoby na území ORP Frýdlant budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Většina obcí v ORP nemá na svém území důležitou komunikaci, nicméně složitější dopravní situace se dají předpokládat ve městech Frýdlant, Hejnice a Raspenava, které jsou důležitějšími dopravními uzly.
Komunikace s místy potenciálně ohroženými zaplavením »:

  • Silnice I. třídy č. 13 - možné ohrožení: Frýdlant, Arnoltice u Bulovky, Dolní Pertoltice, Habartice u Frýdlantu
  • Silnice II. třídy č. 290 - možné ohrožení: Hejnice, Raspenava
  • Silnice III. třídy č. 0356 - možné ohrožení: Višňová
  • Silnice III. třídy č. 0353  - možné ohrožení: Višňová, Černousy
  • Silnice III. třídy č. 2911 - možné ohrožení: Krásný Les, Dolní Řasnice
  • Silnice III. třídy č. 2915 - možné ohrožení: Dolní Řasnice
  • Silnice III. třídy č. 2918 - možné ohrožení: Horní Řasnice
  • Silnice III. třídy č. 29110 - možné ohrožení: Nové Město pod Smrkem
  • Silnice III. třídy č. 03513 - možné ohrožení: Heřmanice, Dětřichov
Dopravní omezení na území ORP Frýdlant
Objízdné trasy na území ORP Frýdlant

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.