Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Bílý Potok, Smědá

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Bulovka-Arnoltice (Bulovský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Bulovka (Bulovský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Černousy 1 (Smědá)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Černousy 2 (Smědá)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Dětřichov (Oleška)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Dětřichov 2 (Oleška)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Dolní Řasnice (Řasnice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie B Frýdlant - Fügnerova (Řasnice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Frýdlant (Smědá)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Habartice (Kočičí potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Hejnice Ferdinandov (Sloupský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Hejnice, Smědá

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Horní Řasnice (Řasnice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Jindřichovice pod Smrkem (Jindřichovický potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Krásný Les (Řasnice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Kunratice (Kunratický potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Lázně Libverda (Libverdský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Nové Město pod Smrkem (Lomnice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Pertoltice (Pertoltický potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Předlánce (Smědá)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Raspenava (Smědá)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Višňová (Smědá)