Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi ORP zřizuje starosta města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

nám. T.G.M. 37, 464 01 Frýdlant
Tel: 606 027 616, 602 101 627 - tajemník
E-mail: mesto@mu-frydlant.cz
U Jezu 642, 461 80 Liberec
Tel.: 606 700 772 - tajemník
Fax: 485 226 444
E-mail: povoden@kraj-lbc.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Povodňové komise obcí ve správním území SO ORP Frýdlant: »
 
 
Povodňové komise sousedních SO ORP: