Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy. Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

  • technická příčina havárie díla
  • silné zemětřesení
  • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
  • válečný konflikt
  • teroristický útok
Na správním území SO ORP Králíky se vyskytuje několik vodních děl, jejichž havárie by byla schopna vyvolat povodeň. Jedná se o zejména o 6 suchých retenčních nádrží (poldrů). Jedná se o poldr Lichkov (KÚ Dolní Boříkovice, KÚ Dolní Lipka), ležící na Tiché Orlici, Lipkovský poldr - Dolní Lipka (KÚ Dolní Lipka), ležící na Lipkovském potoce, Pod suchým potokem (KÚ Králíky), ležící na Tiché Orlici a 3 poldry ležící v katastrálním území Heřmanice u Králíků, z toho jeden na Hraničním potoce a 2 poldry ležící na Heřmanickém potoce/Nad Heřmanicemi a Pod Heřmanicemi. A Králický rybník ležící na Plynárenském potoce. »

Podnět pro vyhlášení SPA dává příslušnému povodňovému orgánu provozovatel vodního díla (obsluha vodního díla) při výskytu neobvyklých jevů a skutečností sledovaných v rámci obchůzek vodního díla.

Takovými jevy a skutečnostmi jsou např.:

  • plnění nádrží nad max. hladinu a hrozí přelití hráze,
  • výskyt průsaků nebo podmáčených a zabahněných míst pod hrází, v hrázi,
  • eroze tělesa hráze při prudkých lijácích,
  • vývraty stromů na tělese hráze apod.

V případě rychlého nepříznivého vývoje zahájí obsluha vodního díla varovná a nouzová opatření k odvrácení havárie, resp. k minimalizaci škod podle vlastního uvážení.

Pokud je nebezpečí z prodlení, musí obsluha díla a povodňový orgán varovat obce na toku co nejrychleji za využití všech dostupných komunikačních prostředků.


Vodní díla v povodňovém plánu SO ORP Králíky. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.