Charakteristika zájmového území

Obec Podlesí se nachází v Pardubickém kraji na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto, přibližně 2 km severně od města Brandýs nad Orlicí. V obci bylo k 1. 1. 2018 evidováno celkem 283 obyvatel. Celková rozloha činí 327,7 ha. Obec má 3 místní části – Němčí, Turov a Olešná.

Nejvýznamnější dopravní tepnou na území obce je silnice II/312, spojující Podlesí s Českými Libchavami a Chocní. Obec není napojena na železniční síť. Lze využít nedalekou železniční stanici v Brandýse nad Orlicí, která je součástí trati Praha – Česká Třebová – Brandýs nad Orlicí.

 

 

Katastrální území obce Podlesí

 

Využití pozemků v obci Podlesí  (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 205.8 ha 62.8 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 13.8 ha 4.2 %"
Sady 0 ha 0 %
Trvalé travní porosty 48.4 ha 14.8 %
Lesní půda 37.1 ha 11.3 %
Vodní plochy 0.4 ha 0.1 %
Zastavěné plochy 4.3 ha 1.3 %
Ostatní plochy 17.9 ha 5.5 %
Celková výměra k.ú. 327.7 ha 100 %

Obec Podlesí na leteckém snímku

Obec leží v nadmořské výšce 365 - 420 m, Podlesí leží v geomorfologickém celku Svitavská pahorkatina, v podcelku Českotřebovská vrchovina. Českotřebovská vrchovina je situovaná na levém břehu Třebovky od České Třebové po Brandýs nad Orlicí, a je tvořena především usazenými horninami. Reliéf obce Podlesí má převážně charakter ploché pahorkatiny s mírnými svahy ukloněnými k západu či jihozápadu.

Průměrná roční teplota je 8 °C, srážky činí přibližně 650 mm ročně, přičemž lokální klima je výrazně ovlivňováno charakterem reliéfu. Geologické podloží okolí Podlesí budují především jílovce a slínovce, případně pískovce.

Dle Quittovy klimatické klasifikace náleží obec Podlesí do Klimatické podoblasti MT9.

Charakteristika klimatické podoblasti MT9

Charakteristika
MT9
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80