Charakteristika zájmového území

Obec Podlesí se nachází v Pardubickém kraji na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto, přibližně 2 km severně od města Brandýs nad Orlicí. V obci bylo k 31. 12. 2015 evidováno celkem 280 obyvatel, z toho 138 mužů a 142 žen. Celková rozloha činí 328 ha, z toho 82,0 % rozlohy tvoří zemědělská půda (přičemž 63,0 % celkové rozlohy je orná půda, 4,0 % zahrady a 15,0 % trvalé travní porosty), 11,0 % rozlohy tvoří lesní půda, 1,5 % zastavěné plochy a 5,5 % ostatní plochy. Obec má 3 místní části – Němčí, Turov a Olešná.

Nejvýznamnější dopravní tepnou na území obce je silnice II/312, spojující Podlesí s Českými Libchavami a Chocní. Obec není napojena na železniční síť. Lze využít nedalekou železniční stanici v Brandýse nad Orlicí, která je součástí trati Praha – Česká Třebová – Brandýs nad Orlicí.

 

Obec Podlesí na leteckém snímku

Obec Podlesí na leteckém snímku

Obec leží v nadmořské výšce 365 - 420 m, Podlesí leží v geomorfologickém celku Svitavská pahorkatina, v podcelku Českotřebovská vrchovina. Českotřebovská vrchovina je situovaná na levém břehu Třebovky od České Třebové po Brandýs nad Orlicí, a je tvořena především usazenými horninami. Reliéf obce Podlesí má převážně charakter ploché pahorkatiny s mírnými svahy ukloněnými k západu či jihozápadu.

Průměrná roční teplota je 8 °C, srážky činí přibližně 650 mm ročně, přičemž lokální klima je výrazně ovlivňováno charakterem reliéfu. Geologické podloží okolí Podlesí budují především jílovce a slínovce, případně pískovce.

Dle Quittovy klimatické klasifikace náleží obec Podlesí do Klimatické podoblasti MT9.

Charakteristika klimatické podoblasti MT9

Charakteristika
MT9
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80