POVODŇOVÝ PLÁN obce Podlesí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: VHD/14/9022; ze dne 01. 04. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/002098/2014; ze dne 12. 05. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vysoké Mýto, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUVM/19728/2014; ze dne 26. 05. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 09. 2020
offline verze 04. 09. 2020
digitalizovaná verze 04. 09. 2020
databáze POVIS 04. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i