Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Podlesí-Němčí 31, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 546 160
E-mail: obec.podlesi@podlesi.cz
Městský úřad Vysoké Mýto
B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Tel.: 465 466 111
E-mail: radnice@vysoke-myto.cz

Odbor stavebního úřadu a územního plánování 
Vedoucí - Ing. Luboš Karmín
Tel: 465 466 161
E-mail: lubos.karmin@vysoke-myto.cz

Vodní hospodářství 
Martin Vyhledal
Tel.: 465 466 160
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 111
Fax: 466 611 220
E-mail: posta@pardubickykraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství 
Vedoucí - Ing. Martin Vlasák
Komenského nám. 120, 532 11 Pardubice
Tel: 466 026 350
E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí - Ing. Jana Hroudová
Komenského nám. 120, 532 11 Pardubice

Tel.: 466 026 512
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz