Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Podlesí-Němčí 31, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 546 160
E-mail: obec.podlesi@podlesi.cz
B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
Tel.: 465 466 111, 

Vedoucí odboru: Ing. Luboš Karmín
Tel.: 
465 466 161
E-mail:
 lubos.karmin@vysoke-myto.cz
Komenského náměstí 120, 530 21 Pardubice
Vedoucí odboru: Ing. Jana Hroudová
Tel.: 466 026 512
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz