Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Podlesí-Němčí 31, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.:
465 546 160
E-mail:
obec.podlesi@podlesi.cz
B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
Tel.: 465 466 124
E-mail: radnice@vysoke-myto.cz
Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 026 111
Mob.: 604 793 568 (tajemník)
Fax: 466 611 220
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.