Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Podlesí a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik

Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Tel.: 466 868 211

Přímý výkon správy toku:
Provozně-technický úsek Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto

Provozní středisko služeb:
Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto
Vedoucí střediska: Stanislav Musílek, 465 420 426, 602 124 381, musileks@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně). 

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10170971 1-02-02-067
Bezejmenný tok 10170972 1-02-02-067

 

  •  Vodní toky ve správě Lesy ČR s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Ing. Tomáš Sajdl - vedoucí, tel.: 956 953 201, 724 523 953, e-mail: tomas.sajdl@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Podlesí:
Rajon 308 - Správa toků, detašované pracoviště Hradec Králové
Libor Hromádka, tel.: 956 953 241, 724 523 998, e-mail: libor.hromadka@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Loukotnický p. 10170920 1-02-02-061
PP č. 1 od Olešné č. 2 10170921 1-02-02-061