Správci vodních toků

  • Vybrané vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik

Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Povodí Labe, státní podnik, Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Vodní tok * (Teplický potok)
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-067
ID toku: 10170971

 

  •  Vybrané vodní toky ve správě Lesy ČR s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Vodní tok Loukotnický p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-061
ID toku: 10170920