Problémové lokality a návrhy řešení

V rámci studie k realizaci protipovodňových opatření v Mikroregionu Vysokomýtsko bylo na území obce stanoveno pět problémových lokalit, které nějakým způsobem ovlivňují odtokové či povodňové situace v obci. Zároveň byla navržena opatření, která mají minimalizovat dopady případné povodňové události.