Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Podlesí

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Podlesí a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Loukotnický potok (číslo hydrologického pořadí 1-02-02-061) pramení na území obce Podlesí severně nad místní částí Olešná ve výšce cca 396 m n. m. Následně vodní tok teče jihozápadním směrem, kde se do něj na hranici katastrálního území obce Podlesí vlévá pravostranný přítok PP č. 1 od Olešné č. 2 (číslo hydrologického pořadí 1-02-02-061). V Brandýse nad Orlicí se zprava vlévá do Orlice. Celková délka Loukotnického potoka činí 2,35 km.

bezejmenný tok (IDVT: 10170971, číslo hydrologického pořadí 1-02-02-067), pramení na území obce Podlesí v místní částí Němčí ve výšce cca 388 m n. m. Dále se vlévá do Teplického p., který se následně vlévá do Skořenického potoka. Skořenický potok ústí do Tiché Orlice.

Vodní toky na území obce Podlesí

Vodní toky na území obce Podlesí

Základní údaje o vodních dílech na území obce Podlesí

Přehled vodních děl na území obce Podlesí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Podlesí, v části Němčí, se nachází vodní nádrž na bezejmenném toku a největší požární nádrž obce. Obec provozuje ještě další 2 požární nádrže, které ale nemají vliv na odtokové poměry.