Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Podlesí a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Loukotnický potok (číslo hydrologického pořadí 1-02-02-061) pramení na území obce Podlesí severně nad místní částí Olešná ve výšce cca 396 m n. m. Následně vodní tok teče jihozápadním směrem, kde se do něj na hranici katastrálního území obce Podlesí vlévá pravostranný přítok PP č. 1 od Olešné č. 2 (číslo hydrologického pořadí 1-02-02-061). V Brandýse nad Orlicí se zprava vlévá do Orlice. Celková délka Loukotnického potoka činí 2,35 km.

Teplický potok (číslo hydrologického pořadí 1-02-02-067), pramení na území obce Podlesí v místní částí Němčí ve výšce cca 388 m n. m.  Dále se vlévá do Skořenického potoka nedaleko obce Bošín. Skořenický potok se záhy vlévá do Tiché Orlice

Vodní toky na území obce Podlesí delší než 0,25 km